uCoz 

Особливості роботи соціально-психологічної служби

       Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників:  учнів,  педагогічних працівників та батьків, робота спрямована на надання соціально-психологічної допомоги соціально незахищеним категоріям  учнів  з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

         Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку  учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

         

Основними видами діяльності психологічної служби є:

діагностика – психологічне  обстеження учнів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів,  визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги  учням,  які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;